اسماعیل فرهادی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

اسماعیل فرهادی
نام کاربری: mr2c2r
تاریخ عضویت: 1397/04/16
امتیاز کاربر: 20013
تعداد افراد دنبال کننده: 7

درباره من

سعی میکنم تاثیر گزار باشم و خود واقیم باشیم