اسماعیل فرهادی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

اسماعیل فرهادی
نام کاربری: farhadi
تاریخ عضویت: 1397/04/16
امتیاز کاربر: 0
تعداد افراد دنبال کننده: 8

من کی ام

سعی میکنم تاثیر گزار باشم و خود واقیم باشیم