مطهره دهقانی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مطهره دهقانی
نام کاربری: motahareh97
تاریخ عضویت: 1397/01/14
امتیاز کاربر: 5675
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

22ساله دانشجوی پرستاری،ب خودم جرات دادم متفاوت فکر‌وعمل کنم وخیلی ازخودم ممنونم،برنده میدونم خودمو حتی اگه ی وقتم تهش باختم

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود