مصطفی اورش محمود صالحی-بیشتر از یک نفر

چطور با کار کمتر، نتیجه بیشتری بگیریم؟

مصطفی اورش محمود صالحی
نام کاربری: mostafa1366
تاریخ عضویت: 1398/02/01
امتیاز کاربر: 354284
تعداد افراد دنبال کننده: 70

من کی ام

سلام... برای معرفی خودم به این بیت شعر از مولانا پسنده میکنم..... *** (آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید)***

مصطفی صالحی هستم... کسی که دوست دار یاد بگیرد و یاد بدهد . فعلان همین.....


  قاطعیت
  ماجراجویی
  استقامت
  مسئولیت پذیری
  اعتماد

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود