امیرحسین شهبازیان-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

امیرحسین شهبازیان
نام کاربری: mossimorosy
تاریخ عضویت: 1398/03/18
امتیاز کاربر: 1075
تعداد افراد دنبال کننده: 3

درباره من

پایبند به انسانیت و فرزند طبیعت

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود