حمیده مسلم زاده-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

حمیده مسلم زاده
نام کاربری: moslemzadeh
تاریخ عضویت: 1397/07/22
امتیاز کاربر: 124136
تعداد افراد دنبال کننده: 80

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود