مرتضی قنبری برزگر | بیشتر از یک نفر
مرتضی قنبری برزگر
نام کاربری: morteza1357
تاریخ عضویت: 1397/03/07
امتیاز کاربر: 13,855
تعداد افراد دنبال کننده: 11

من کی ام

مرتضی قنبری برزگر هستم متولد 25دی ماه 1357 عاشق موتور سواری حیطه استادی مهارتهای ارتباطی