مرتضی قنبری برزگر-بیشتر از یک نفر
مرتضی قنبری برزگر
نام کاربری: morteza1357
تاریخ عضویت: 1397/03/07
امتیاز کاربر: 12954
تعداد افراد دنبال کننده: 11

من کی ام

مرتضی قنبری برزگر هستم متولد 25دی ماه 1357 عاشق موتور سواری حیطه استادی مهارتهای ارتباطی

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود