مجتبی فقیهی-بیشتر از یک نفر
مجتبی فقیهی
نام کاربری: mojtabafaghihi
تاریخ عضویت: 1397/04/28
امتیاز کاربر: 117463
تعداد افراد دنبال کننده: 60

mojtabafaghihi بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

به نظرم قصه گفتن و شنیدن تاثیر بسزایی در نیل به مطلوب کاربران دارد.امید است بتوانم نقشی حداقلی برای حصول این امر فرهنگی با ارائه ی داستان های کوتاه ایفا کنم. و من ا... توفیق

mojtabafaghihi
31 اردیبهشت 98 مجتبی فقیهی
mojtabafaghihi
30 اردیبهشت 98 مجتبی فقیهی
mojtabafaghihi
28 اردیبهشت 98 مجتبی فقیهی
mojtabafaghihi
17 اردیبهشت 98 مجتبی فقیهی

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود