مجتبی فقیهی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

مجتبی فقیهی

5 از 1 رای


نام کاربری: mojtabafaghihi
تاریخ عضویت: 1397/04/28
امتیاز کاربر: 107311
تعداد افراد دنبال کننده: 5

درباره من

به نظرم قصه گفتن و شنیدن تاثیر بسزایی در نیل به مطلوب کاربران دارد.امید است بتوانم نقشی حداقلی برای حصول این امر فرهنگی با ارائه ی داستان های کوتاه ایفا کنم. و من ا... توفیق

mojtabafaghihi
31 اردیبهشت 98 0 مجتبی فقیهی
mojtabafaghihi
31 اردیبهشت 98 0 مجتبی فقیهی
mojtabafaghihi
30 اردیبهشت 98 0 مجتبی فقیهی
mojtabafaghihi
30 اردیبهشت 98 0 مجتبی فقیهی
mojtabafaghihi
29 اردیبهشت 98 1 مجتبی فقیهی
mojtabafaghihi
28 اردیبهشت 98 1 مجتبی فقیهی
mojtabafaghihi
25 اردیبهشت 98 0 مجتبی فقیهی
mojtabafaghihi
24 اردیبهشت 98 0 مجتبی فقیهی
mojtabafaghihi
24 اردیبهشت 98 0 مجتبی فقیهی
mojtabafaghihi
21 اردیبهشت 98 1 مجتبی فقیهی
mojtabafaghihi
21 اردیبهشت 98 1 مجتبی فقیهی
mojtabafaghihi
17 اردیبهشت 98 1 مجتبی فقیهی
mojtabafaghihi
15 اردیبهشت 98 1 مجتبی فقیهی
mojtabafaghihi
15 اردیبهشت 98 1 مجتبی فقیهی

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود