مجتبی فقیهی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مجتبی فقیهی
نام کاربری: mojtabafaghihi
تاریخ عضویت: 1397/04/28
امتیاز کاربر: 115950
تعداد افراد دنبال کننده: 56

من کی ام

به نظرم قصه گفتن و شنیدن تاثیر بسزایی در نیل به مطلوب کاربران دارد.امید است بتوانم نقشی حداقلی برای حصول این امر فرهنگی با ارائه ی داستان های کوتاه ایفا کنم. و من ا... توفیق

mojtabafaghihi
31 اردیبهشت 98 مجتبی فقیهی
mojtabafaghihi
30 اردیبهشت 98 مجتبی فقیهی
mojtabafaghihi
28 اردیبهشت 98 مجتبی فقیهی
mojtabafaghihi
17 اردیبهشت 98 مجتبی فقیهی

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود