مجتبی حاجی غلامی یزدی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مجتبی حاجی غلامی یزدی
نام کاربری: mojtaba.hajigholami
تاریخ عضویت: 1397/09/17
امتیاز کاربر: 7184
تعداد افراد دنبال کننده: 5

من کی ام