محسن میرزایی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نام کاربری: mohsen.mirzaee
تاریخ عضویت: 1397/09/05
امتیاز کاربر: 628
تعداد افراد دنبال کننده: 0

mohsen.mirzaee تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود