علی اصغر محمدزاده-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

علی اصغر محمدزاده
نام کاربری: mohammadzadehali
تاریخ عضویت: 1398/01/19
امتیاز کاربر: 31285
تعداد افراد دنبال کننده: 15

من کی ام

باسمه تعالی

علی اصغر محمدزاده هستم و دارای سوابق مدیریتی کشوری در شاخه های بازرگانی، سرمایه گذاری،اشتغال و کارآفرینی و همچنین مدرس کانون فرهنگی، آموزشی قلم چی و مشاور تخصصی در حوزه سرمایه گذاری در املاک و امور قراردادها، تبلیغات و سخنران در زمینه های فوق الذکر میباشم و بدینوسیله آمادگی خود را برای همکاری با همه دوستان و مجموعه بیشتر از یک اعلام می نمایم و باور دارم در صورت اعلام آمادگی همکاری مجموعه بیشتر از یک بتوانم مثمر ثمر و بیشتر از یک باشم.

به امید پیروزی و بهروزی همه دوستان مجموعه بیشتر از یک

کانال تلگرامی هوش موفقیت که یک کانال انگیزشی میباشد به نشانیmohammadzadeh2020@ مربوط به اینجانب میباشد.


با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود