محمد علی شفا | بیشتر از یک نفر
محمد علی شفا
نام کاربری: mohammadalishafa
تاریخ عضویت: 1397/01/29
امتیاز کاربر: 3,380
تعداد افراد دنبال کننده: 7

من کی ام

محمدعلی شفا هستم لیسانس متالورژی ودانش آموخته مدیریت اجرایی یک چندپتانسیلی که ده ها رشته علمی و ورزشی را تست کردم وحالا شدم یک اقیانوس به عمق ؟؟؟نمیدونم چه عمقی دارم، شاید خیلی جاها خیلی عمیق نباشم ولی کافی هستم و حالا دارم از این اقیانوس دیگران را سیراب میکنم شما هم بفرما https://plusplus360.com

محمدعلی شفا هستم لیسانس متالورژی ودانش آموخته مدیریت اجرایی
یک چندپتانسیلی که ده ها رشته علمی و ورزشی را تست کردم وحالا شدم یک اقیانوس به عمق ؟؟؟نمیدونم چه عمقی دارم، شاید خیلی جاها خیلی عمیق نباشم ولی کافی هستم
و حالا دارم از این اقیانوس دیگران را سیراب میکنم
شما هم بفرما

اگر دوست دارید درباره من و مسیری که توش قدم برداشتم بیشتر بدونید حتما ماجرای حال خوش افسردگی را مطالعه کنید

m.shafaaa@gmail.com

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود