محمد دشتی زاده | بیشتر از یک نفر
محمد دشتی زاده
نام کاربری: mohammad878
تاریخ عضویت: 1398/05/15
امتیاز کاربر: 4,564
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

محمد هستم. دانشجوی دکترای کامپیوتر. تیرماهی و عاشق خانواده

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود