محمد علی زارعیان-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

محمد علی زارعیان
نام کاربری: moezmokh
تاریخ عضویت: 1397/05/25
امتیاز کاربر: 18591
تعداد افراد دنبال کننده: 11

من کی ام

پزشک؛ مدرس مهارتهای سالم زیستن؛ دانشجوی دکترای تخصصی طب ایرانی؛ مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان بهزی؛ مدیر مرکز آموزشی-تحقیقاتی مرآت؛ عاشق خواندن، نوشتن، آموختن و آموزش دادن؛ فرزند پدری کارگر و مادری خانه دار؛ همسر زنی هنرمند؛ پدر دو فرزند؛ و حمل کننده بسیاری از القاب و عناوین اعتباری :)

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود