محمد جواد موسوی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نام کاربری: mjmousavi
تاریخ عضویت: 1397/07/12
امتیاز کاربر: 736
تعداد افراد دنبال کننده: 1

mjmousavi تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود