محمدجواد حافظی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

محمدجواد حافظی
نام کاربری: mjhafezi
تاریخ عضویت: 1397/01/19
امتیاز کاربر: 11760
تعداد افراد دنبال کننده: 5

درباره من