میلاد رضایی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

میلاد رضایی
نام کاربری: minoler
تاریخ عضویت: 1397/05/01
امتیاز کاربر: 11603
تعداد افراد دنبال کننده: 5

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود