محمد حسن محمدی راد-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

محمد حسن محمدی راد
نام کاربری: mhmohammadi8489ff
تاریخ عضویت: 1397/05/11
امتیاز کاربر: 42627
تعداد افراد دنبال کننده: 10

من کی ام

من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک چرخ واژگون کنم ار غیر مرادم باشد........ باسلام امیدوارم که حال دلها ودرونتون خوب باشه منم آمدم بگم خیلی خیلی عالی وخوب هستم چون خدا را دارم واو بس است آمدم تا با توکل بر خدا بیشتر وموثر تر از یک نفر باشم اول شخصیت خودم بعد دیگران ...موفق باشیم

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود