محمد هنرپور | بیشتر از یک نفر
محمد هنرپور
نام کاربری: mhmhonar
تاریخ عضویت: 1397/05/19
امتیاز کاربر: 88,179
تعداد افراد دنبال کننده: 15
تهران

من کی ام

دندانپزشکم و فعلا دانشجوی مقطع PhD اخلاق پزشکی؛ رشته زبان و ادبیات فارسی را هم تا مقطع کارشناسی تحصیل کرده‌ام.علاقمند به مباحث فرهنگی و هنری؛ عاشق آموختن و عاشق ایران؛ متنفر از درجازدن. دستی هم بر قلم دارم. معتقدم: زندگی نیست اگر سر نَبُوَد اما کاش..............هر کسی نیز فقط فکر سر خویش نبود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود