محمد هنرپور-بیشتر از یک نفر
محمد هنرپور
نام کاربری: mhmhonar
تاریخ عضویت: 1397/05/19
امتیاز کاربر: 23740
تعداد افراد دنبال کننده: 6

من کی ام

دندانپزشکم و البته همزمان در رشته زبان و ادبیات فارسی هم ـ به خاطر علاقه شخصی ـ تا مقطع کارشناسی تحصیل کرده‌ام.علاقمندم به مباحث فرهنگی و هنری و نیز بهبود فردی؛عاشق یادگیری‌ام،گاهی هم دستی بر قلم دارم.معتقدم: زندگی نیست اگر سر نَبُوَد اما کاش.........................هر کسی نیز فقط فکر سر خویش نبود