محمد هنرپور-بیشتر از یک نفر
محمد هنرپور
نام کاربری: mhmhonar
تاریخ عضویت: 1397/05/19
امتیاز کاربر: 16533
تعداد افراد دنبال کننده: 5

من کی ام

دندانپزشکم و البته همزمان در رشته زبان و ادبیات فارسی هم ـ به خاطر علاقه شخصی ـ تا مقطع کارشناسی تحصیل کرده‌ام.علاقمندم به مباحث فرهنگی و هنری و نیز بهبود فردی و گاهی هم دستی بر قلم دارم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود