مرتضی یعقوبی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مرتضی یعقوبی
نام کاربری: meridam987
تاریخ عضویت: 1398/01/24
امتیاز کاربر: 1843
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود