الهام جواهریان-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

الهام جواهریان
نام کاربری: mehrshid
تاریخ عضویت: 1397/06/31
امتیاز کاربر: 33792
تعداد افراد دنبال کننده: 17

من کی ام

من دختری از تبار پائیزم،از نسل اذر شادم برای سوگندی که برای احیای عدالت یاد کرده ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود