زهرا قلی پور-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

زهرا قلی پور
نام کاربری: mehrbano56125
تاریخ عضویت: 1397/05/25
امتیاز کاربر: 38060
تعداد افراد دنبال کننده: 30

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود