مهدی سیستانی-بیشتر از یک نفر
مهدی سیستانی
نام کاربری: mehdisistani
تاریخ عضویت: 1397/12/26
امتیاز کاربر: 12877
تعداد افراد دنبال کننده: 9

mehdisistani بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

سلام مهدی سیستانی هستم دانش آموز رشته تجربی و انسانی ،در استان فارس زندگی میکنم و آرزویم این است که عدالت را در تمام جهان گسترش بدهم و مردم را از تفکرات نادرست منحرف کنم.

  مهربانی

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود