مهدی بهارلو-بیشتر از یک نفر
مهدی بهارلو
نام کاربری: mehdibho
تاریخ عضویت: 1397/10/10
امتیاز کاربر: 36543
تعداد افراد دنبال کننده: 25

من کی ام

آموزش مسیرى است که ابتداى آن دانایى و انتهاى آن دارایى است.کسانى هستند که براى هیچ چیز نهایتى متصور نیستند و در طلب بى نهایتند و بدینگونه است که جاودان مى مانند.آموزش صحیح ، مسیر حرکت صحیح به سمت بى نهایت را براى کسانى که اهلِ تلاشند هموار خواهد کرد. مهدى بهارلو هستم مدرّس برندسازى شخصى