محبت غلامی-بیشتر از یک نفر
محبت غلامی
نام کاربری: mazeketab.ir
تاریخ عضویت: 1397/05/15
امتیاز کاربر: 5372
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

محبت غلامی من محبت هستم..... یه زندگی سخت داشتم اما در حال رقم زدن یه آینده روشن هستم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

سه کلمه‌ای که بهتر از همه شما را توصیف می‌کنه؟
بسیار مهربان زیادی با جنبه خیلی با استعداد
0
تعداد نظرات : 0
  بهترین کتابی که خوانده‌ اید؟
  تئوری انتخاب چهارمیثاق استادی عشق
  0
  تعداد نظرات : 0

   لطفا نظرات را برایمان بنویسید

   با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

   با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود