مسعود شبان-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مسعود شبان
نام کاربری: masoodshaban
تاریخ عضویت: 1397/08/16
امتیاز کاربر: 1574
تعداد افراد دنبال کننده: 4

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود