منصور حسین زادگان-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

منصور حسین زادگان
نام کاربری: mansoursmit
تاریخ عضویت: 1397/08/03
امتیاز کاربر: 32583
تعداد افراد دنبال کننده: 7

درباره من

گر مردرهی میان خـون بــایــــد رفت.... از پــای فتــاده ســرنـگون بایـد رفت.... تو پـای به راه در نــه و هیـــچ مـپرس.... خـود راه بگویدت که چـون باید رفت.... عطار