منصور حسین زادگان-بیشتر از یک نفر
منصور حسین زادگان
نام کاربری: mansoursmit
تاریخ عضویت: 1397/08/03
امتیاز کاربر: 49398
تعداد افراد دنبال کننده: 9

mansoursmit بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

گر مردرهی میان خـون بــایــــد رفت.... از پــای فتــاده ســرنـگون بایـد رفت.... تو پـای به راه در نــه و هیـــچ مـپرس.... خـود راه بگویدت که چـون باید رفت.... عطار