محمد حسین شیرزادی | بیشتر از یک نفر

محمد حسین شیرزادی
نام کاربری: mamad388
تاریخ عضویت: 1397/12/29
امتیاز کاربر: 3,491
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود