مجید آزاد | بیشتر از یک نفر
مجید آزاد
نام کاربری: majidazad
تاریخ عضویت: 1397/03/08
امتیاز کاربر: 40,997
تعداد افراد دنبال کننده: 5

من کی ام

مدرس برنامه نویسی و ارتباط موثر ویژه برنامه نویسان علاقه شدید به خلق ...

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود