مهدیس شیرین پور-بیشتر از یک نفر
مهدیس شیرین پور
نام کاربری: mahdis
تاریخ عضویت: 1397/04/31
امتیاز کاربر: 2139
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

مهدیس شیرین پور هستم؛ دانشجوی دکتری اقتصاد و ساکن رشت. 5 سال است که مشغول به تدریس در دانشگاه می باشم. از سال 92 فعالیت در یک شرکت خصوصی تحقیقاتی را شروع کردم. برگزاری 12دوره کنفرانس بین المللی در داخل و خارج از کشور ، تجربه ارزشمندی است که از این شرکت به یادگار دارم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود