محمدحسین مهدی پور-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

محمدحسین مهدی پور
نام کاربری: mahdipour
تاریخ عضویت: 1397/02/29
امتیاز کاربر: 3922
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

دانش‌پژوه و فعال حوزه‌ی ارتباطات و روابط عمومی

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود