محمدحسین مهدی پور-بیشتر از یک نفر
محمدحسین مهدی پور
نام کاربری: mahdipour
تاریخ عضویت: 1397/02/29
امتیاز کاربر: 4236
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

دانش‌پژوه و فعال حوزه‌ی ارتباطات و روابط عمومی

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود