مهدی احمدی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مهدی احمدی
نام کاربری: m202020
تاریخ عضویت: 1397/01/22
امتیاز کاربر: 3486
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

مدرس راههای کسب درآمد از بازارهای مالی، مدیر موسسه انگیزشی و آموزشی سرمایه 20، عاشق بورس و بازارهای آتی (فیوچرز)

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود