محمد نقدی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

محمد نقدی
نام کاربری: m.naghdi
تاریخ عضویت: 1397/04/16
امتیاز کاربر: 10828
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من