لهراسب کوهستانی-بیشتر از یک نفر
لهراسب کوهستانی
نام کاربری: lohrasbko
تاریخ عضویت: 1397/01/29
امتیاز کاربر: 30204
تعداد افراد دنبال کننده: 26

من کی ام

لهراسب کوهستانی،کارشناس ارشد حقوق خصوصى و کارآموز وکالت

لهراسب کوهستانى، متولد آمل ١٣٦٨، کارشناس ارشد حقوق خصوصى

نویسنده کتاب "آیین تملک نوسط شهرداریها در پرتو آراء دیوان عدالت ادارى"

وکیل دادگسترى

موسس و مدیر مسئول پایگاه آموزشی وکیل سرپرست به نشانی:

www.vakilsarparast.com

حائز رتبه دو آزمون وکالت استان مازندران در سال ١٣٩٦

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود