محمد محبتی جهرمی | بیشتر از یک نفر
محمد محبتی جهرمی
نام کاربری: kurosh.mj
تاریخ عضویت: 1397/02/16
امتیاز کاربر: 172,674
تعداد افراد دنبال کننده: 154

من کی ام

محمد محبتی جهرمی هستم کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه. کارگزار، مشاور و مدرس بازاریابی و فروش بیمه و از سال 1379 در صنعت بیمه مشغول به فعالیت هستم. www.sabinsure.com instagram: @sabinsure

محمد محبتی جهرمی هستم
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه
کارگزار، مشاور و مدرس بازاریابی و فروش بیمه و از سال 1379 در صنعت بیمه مشغول به فعالیت هستم.

www.sabinsure.com

instagram: @sabinsure

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود