کوروش محمودی سیابیدی | بیشتر از یک نفر
کوروش محمودی سیابیدی
نام کاربری: koroshman
تاریخ عضویت: 1399/12/16
امتیاز کاربر: 616
تعداد افراد دنبال کننده: 0

koroshman تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

فوق لیسانس مکانیک مدیر تولید مجتمع جهان فولاد غرب

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

کمک کردن بیشتر از هر طریقی که بتوانم در موفقیت دیگران سهیم باشم
بتوانم تغییر ایجاد کنم اول در خودم

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود