شیخ حسن کهزادی-بیشتر از یک نفر
شیخ حسن کهزادی
نام کاربری: kohzadi
تاریخ عضویت: 1397/12/08
امتیاز کاربر: 21587
تعداد افراد دنبال کننده: 8

من کی ام

دارای مدرک لیسانس روابط عمومی،کارشناس روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود