کبری رضانژاد-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

کبری رضانژاد
نام کاربری: kobrarezanejad
تاریخ عضویت: 1396/12/18
امتیاز کاربر: 22976
تعداد افراد دنبال کننده: 5

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود