کاظم نجفی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

کاظم نجفی
نام کاربری: kmnajafi
تاریخ عضویت: 1397/08/17
امتیاز کاربر: 1196
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود