محمد کاظم زاده-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

محمد کاظم زاده
نام کاربری: kazem59
تاریخ عضویت: 1397/03/09
امتیاز کاربر: 2105
تعداد افراد دنبال کننده: 4

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود