محمد کاظم زاده | بیشتر از یک نفر
محمد کاظم زاده

محمد کاظم زاده

من محمد کاظم زاده هستم- متولد سال 59 - دکترای روانشناسی تربیتی دارم و در جهت رسیدن به هدف بهتر زندگی کردن در حال تلاش هستم. یادمیگیرم و یادمیدهم و شعارم این است: زندگی آموختنی و ساختنی است.


دوره ها

3

میانگین امتیاز

3.94

دنبال کننده

19

 محتوای کاربردی: 3.83 از 3 رای
 نحوه ارائه استاد: 4 از 3 رای
 کیفیت صدا و تصویر و تدوین: 4 از 3 رای
 
 
 
 

تحصیلات :
دیپلم ریاضی

لیسانس علوم تربیتی در دانشگاه علامه طباطبایی
فوق لیسانس روانشناسی تربیتی دانشگاه سراسری قم

دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه سراسری سمنان

نگاهی کوتاه به اعتبارنامه ها:

عضویت در نظام روانشناسی

گواهی جامع دوره ACT با دکتر امیدی

عضویت در کانون روانشناسی اسلامی دانشگاه تهران

عضویت در خانه روانشناسان

گواهینامه دوره ی جامع واقعیت درمانی از موسسه ویلیام گلاسر دکتر علی صاحبی

گواهینامه دوره جامع درمان EFT با دکتر حبیب الله اکبری

 

نگاهی کوتاه به تجربیات و سوابق کاری:

مشاوره در مرکز مشاوره منطقه 9
مشاوره در کلینیک صدر

تدریس و مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

تدریس در قالب های متعدد مرکز مشاوره دانشگاه تهران

تدریس در مرکز آموزش دانشگاه شهید بهشتیراه های ارتباطی با محمد کاظم زاده

اینستاگرام: BARTARIHA1 - BARTARIHA2  - BARTAIHA3 
سایت: WWW.BARTARIHA.COM
ایمیل: Mkazemzadeh1001@gmail.com

 

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود