طیبه کافی | بیشتر از یک نفر
طیبه کافی
نام کاربری: kafilawyer
تاریخ عضویت: 1397/01/30
امتیاز کاربر: 29,802
تعداد افراد دنبال کننده: 22

من کی ام

بیش از ده سال سابقه وکالت و متاهل ،اهل کرمان روزگارم عالیست جزوه ی استادی دم دستم دارم تا کنم من تغییر ازبرای فردا شود شیرین جانم وزبرای تغییر دوش دولت سحرم به بالین آمد گفت برو استاد شو که وکالت پوشالیست که وکالت جانکاهست

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود