طیبه کافی-بیشتر از یک نفر

کوچینگ LTOB ؛ با بهترین خودت روبرو شو...

طیبه کافی
نام کاربری: kafilawyer
تاریخ عضویت: 1397/01/30
امتیاز کاربر: 29536
تعداد افراد دنبال کننده: 21

kafilawyer بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

بیش از ده سال سابقه وکالت و متاهل ،اهل کرمان روزگارم عالیست جزوه ی استادی دم دستم دارم تا کنم من تغییر ازبرای فردا شود شیرین جانم وزبرای تغییر دوش دولت سحرم به بالین آمد گفت برو استاد شو که وکالت پوشالیست که وکالت جانکاهست

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود