طیبه کافی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

طیبه کافی
نام کاربری: kafilawyer
تاریخ عضویت: 1397/01/30
امتیاز کاربر: 25489
تعداد افراد دنبال کننده: 14

من کی ام

بیش از ده سال سابقه وکالت و متاهل ،اهل کرمان روزگارم عالیست جزوه ی استادی دم دستم دارم تا کنم من تغییر ازبرای فردا شود شیرین جانم وزبرای تغییر دوش دولت سحرم به بالین آمد گفت برو استاد شو که وکالت پوشالیست که وکالت جانکاهست

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود