طیبه کافی-بیشتر از یک نفر

چطور با کار کمتر، نتیجه بیشتری بگیریم؟

طیبه کافی
نام کاربری: kafilawyer
تاریخ عضویت: 1397/01/30
امتیاز کاربر: 29516
تعداد افراد دنبال کننده: 16

kafilawyer بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

بیش از ده سال سابقه وکالت و متاهل ،اهل کرمان روزگارم عالیست جزوه ی استادی دم دستم دارم تا کنم من تغییر ازبرای فردا شود شیرین جانم وزبرای تغییر دوش دولت سحرم به بالین آمد گفت برو استاد شو که وکالت پوشالیست که وکالت جانکاهست

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود