جواد کشته گر-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

جواد کشته گر
نام کاربری: jawad
تاریخ عضویت: 1397/12/11
امتیاز کاربر: 1066
تعداد افراد دنبال کننده: 0

من کی ام

کارشناس آزمایشگاه بالینی که عاشق آنالیز کردن همه چیز و همه کسه البته بعضی وقتام مینویسم...

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود