عباس جساس-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

عباس جساس
نام کاربری: jassas2020
تاریخ عضویت: 1397/08/06
امتیاز کاربر: 6567
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود