عباس جساس-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

عباس جساس
نام کاربری: jassas2020
تاریخ عضویت: 1397/08/06
امتیاز کاربر: 6768
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود