علم رفتار-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

علم رفتار
نام کاربری: jafarlakzaei
تاریخ عضویت: 1397/07/14
امتیاز کاربر: 87558
تعداد افراد دنبال کننده: 127

jafarlakzaei تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

حواستون به آدمهای م ن ف ی زندگی کاری و شخصی تون باشه.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود