محمدرضا قرایی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

محمدرضا قرایی
نام کاربری: immortal
تاریخ عضویت: 1397/03/25
امتیاز کاربر: 8103
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود