سینا شکرزاده-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

سینا شکرزاده
نام کاربری: huighhujhnb
تاریخ عضویت: 1398/01/11
امتیاز کاربر: 3651
تعداد افراد دنبال کننده: 5

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود