حمید رضا اطمینانی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

حمید رضا اطمینانی
نام کاربری: hretminani
تاریخ عضویت: 1397/01/19
امتیاز کاربر: 13649
تعداد افراد دنبال کننده: 8

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود